Selasa, 15 Mei 2012

Tidak......


                Tidak… bagi sikap menyia-nyiakan umur Anda pada perkara-perkara yang tak bernilai, seperti senang membalas dendam, dan berselisih dalam perkara-perkara yang tak ada kebaikan di dalmnya.
                Tidak… bagi sikap lebih mengutamakan harta benda dan mengumpulkannya daripada menjaga kesehatan Anda, kebahagiaan Anda, tidur Anda, dan istirahat Anda.

                Tidak… bagi perangai membuntuti dan memata-matai kesalahan orang lain, menggunjing aibnya (ghibah), dan melupakan aib sendiri.
                Tidak… bagi perangai mabuk kepayang dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu, dan memberikannya segala tuntutan dan keinginannya.
                Tidak… bagi sikap menghabiskan waktu bersama para pengangguran, dan memboroskan berjam-jam dari waktu dalam bermain dan bergurau.
                Tidak.. bagi perilaku acuh tak acuh dan masa bodoh terhadap kebersihan jasmani dan rumah, terhadap wewangian dan ketertiban.
                Tidak… bagi setiap minuman yang haram, rokok, syisyhah dan segala yang kotor.
                Tidak… bagi sikap mengingat-ingat lagi musibah yang telah berlalu, atau bencana yang telah terjadi, atau kesalahan yang telah terlanjur dilakukan.
                Tidak… bagi perilaku melupakan akhirat, lalai membekali diri dengan amal saleh untuk menyongsong, dan lengah dari peringatan tentang kedahsyatan-kedahsyatannya.
                Tidak … bagi perangai membuang-buang harta benda dalam perkara-perkara yang haram, berlaku boros dalam perkara-perkara mubah, dan perilaku memangkas perkara-perkara ketaatan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar